ma 14.06.2021, 9u - 18u

LUCA Bibliotheek Sint-Lukas – Paleizenstraat 70 – 1030 Brussel

Tentoonstelling

In mijn werk onderzoek ik persoonlijke herinneringen en verhalen die begrepen kunnen worden door middel van het collectief onbewuste. Ik ben geïnteresseerd in de objecten waarmee wij ons omringen en hoe deze, verwijderd van hun oorspronkelijke context en functie, in staat zijn een metaforische of archetypische betekenis te genereren.

Door een relatie aan te gaan met een object, zijn aantrekkingskracht te verkennen en de interactie tussen betekenissen en persoonlijke gedachten te onderzoeken, hoop ik bloot te kunnen leggen welke aspecten het zijn die mij interesseren. Ik zoek in mijn benadering naar het grensgebied waar de taal lijkt op te houden en de exactheid hiervan in het geding komt, als een vervlogen herinnering, iets wat je is ontglipt. Mijn werk spreekt over een gevoel of gedachten die je niet meer tot zijn oorsprong weet te traceren. Een moment van herkenning en vervreemding.

____

Bas van den Hout vit et travaille à Bruxelles. Dans son œuvre, il étudie des souvenirs personnels et des histoires auxquelles l'inconscient collectif donne accès. Il s'intéresse aux objets qui nous entourent et à la façon dont, détachés de leur contexte et de leur fonction d'origine, ils peuvent générer un sens métaphorique ou archétypal.
En développant une relation avec un objet, en explorant son attrait et l'interaction entre les significations et les pensées personnelles, il espère pouvoir révéler les aspects qui l'intéressent. Dans sa démarche, il cherche la frontière où le langage semble s'arrêter et où son exactitude est remise en question, comme un souvenir révolu, quelque chose qui se dérobe. Son travail parle d'un sentiment, ou d'une pensée, qui ne peut plus remonter à son origine. Un moment de reconnaissance et d'aliénation.

Spread the word