MAAK DEEL UIT VAN EEN SELECTE GROEP KUNSTLIEFHEBBERS EN STEUN EEN NIEUWE GENERATIE KUNSTENAARS EN ONTWERPERS

Zonder kunst zou de wereld heel wat kleur missen. Kunst inspireert, ontroert en doorbreekt de alledaagse sleur. Kunst is belangrijk voor mens en maatschappij. Daarom geeft LUCA kunstenaars al meer dan honderdvijftig jaar een duwtje in de rug. Maar dat kunnen we enkel met steun van buitenaf, dankzij mensen die kunst een warm hart toedragen en het belang van kunstonderwijs inzien, dankzij de vrienden van LUCA.

HELP ARTISTIEKE EN CREATIEVE IDEEËN MEE REALISEREN

Kunstonderwijs betekent meer dan het organiseren van bachelor- en masteropleidingen. Het zijn ook de honderden projecten die studenten gezamenlijk of individueel realiseren, het zijn onderzoeksprojecten van docenten maar ook vele concerten, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, performances en lezingen die jaarlijks worden gecreëerd voor een ruim publiek. Onze vrienden nemen niet alleen deel aan die projecten, ze helpen ons ook om die mee mogelijk te maken.