De fieldguides dat zijn een reeks van kleine "chapbooks" die één enkel essay bevatten. De filedguides maken deel uit van het onderzoeksproject "Nothing of Importance Occurred" en de bedoeling ervan is dat ze worden voorgelezen tijdens artistieke interventies. 

Dit project werd gesteund met LUCA.breakoutmiddelen

Dit project werd gerealiseerd met breakout.steun van LUCA School of Arts. LUCA steunt studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers die LUCA School of Arts via allerlei initiatieven zichtbaar willen maken in de buitenwereld en bundelt daarvoor middelen. Een centraal budget verleent op laagdrempelige wijze ondersteuning aan welomschreven initiatieven.

Spread the word