Over

Het postdoc project Wild en Waarachtig (in het Engels: Wild Matters) situeert zich deels in het domein van de participatie- en mediakunst, deels in het parcours van de hedendaagse milieu- en klimaatproblematieken. Vanuit een focus op human rewilding, een recente trend die voorkomt uit rewilding-programma’s voor herstel van ecosystemen, wordt de menselijke relatie tot de natuur onderzocht en in vraag gesteld. Dit uit zich in artistieke experimenten en exploraties waarin niet alleen gezocht wordt naar mediale mogelijkheden om natuurbeleving te versterken, maar ook naar duurzamere scenario’s voor de nabije toekomst. De huidige Corona-crisis prioriteert immers de noodzaak tot veranderingen, in het belang van het welzijn van zowel de mens als de overige organismen op aarde.
Het Impulstraject omvat de opstart van het meerjarige project door middel van veldwerk en een reeks workshops waarin de binding met de natuur afgetast en aangemoedigd wordt. Dit veldwerk vind plaats vanuit het biologisch onderzoeksstation van Kilpisjärvi, middenin de ongerepte wildernis van Noord-Finland. Het is een belangrijk onderdeel van deze eerste, explorerende fase van het postdoc project omdat het net als de workshops inspiratie, voeding en input geeft aan de beoogde ontwikkelingen.

Onderzoekseenheid: Inter-Actions

Looptijd: 2019 - 2021

Onderzoekers

Rozan van Klaveren

Publicaties en realisaties