Beste student

Door het invullen van dit formulier kan je een ziektemelding of afwezigheid tijdens de examenperiode aan de ombuds van jouw opleiding doorgeven. De ombuds zal na ontvangst met jou contact opnemen.

Indien een student tijdens een examenperiode wegens overmacht verhinderd is om aan één of meerdere examens deel te nemen, dient hij dit te melden en binnen de drie werkdagen na de dag van het eerste gemiste examen een geldig bewijsstuk in te dienen. Een schriftelijke verklaring waarin vermeld wordt dat de student niet aanwezig kan zijn, door een arts uiterlijk uitgeschreven op de dag van de ziekte of het ongeval, wordt als bewijsstuk aanvaard. Dit hoeft niet conform een specifiek standaardformulier te worden opgesteld. Een schriftelijke verklaring waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (‘dixitattest’) of dat na de ziekte werd opgemaakt (‘post-factumattest’) wordt niet als bewijsstuk aanvaard. (Zie ook Art. 50 van het Onderwijs- en Examenreglement)

Dit formulier kan je ook gebruiken om aan te geven dat uw online examen niet kan plaatsvinden onder de gewenste omstandigheden of door een niet te repareren technisch defect.

(s- of r-nummer)
Telefoon of Gsm-nummer waarop je te bereiken bent

Hier kun je eventueel documenten opladen die je als bewijsmateriaal wil indienen (vb. ziektebriefje, ...).

Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf zip.
Naam van examen(s) waarvoor je een tussenkomst vraagt.
Vul hier het k-nummer van het betrokken opleidingsonderdeel in (zie examenrooster)
Naam van de betrokken docent(en)