Onderwijs- en examenreglement

Het Onderwijs -en examenreglement bepaalt alle regels die te maken hebben met onderwijs en examens en wordt jaarlijks goedgekeurd door de raad van bestuur. Dit reglement geldt voor alle studenten die ingeschreven zijn bij LUCA.

Het regelt onder meer:

  • alles rond inschrijving;
  • het studiecontract en het studieprogramma;
  • voorwaarden betreffende vrijstellingen;
  • de regels die spelen bij examens en evaluaties;
  • de rechten en plichten van een student.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by