Organisatie

LUCA School of Arts heeft de juridische vorm van een vzw (vereniging zonder winstgevend doel). De juridische grondregels van de vzw LUCA School of Arts (LUCA) zijn vervat in de gecoördineerde statuten (pdf-document). Het huishoudelijk reglement LUCA (pdf-document)  beschrijft de organisatie, het bestuur en de werking van de hogeschool.

De bestuursorganen van LUCA zijn:

  • de Algemene Vergadering van de vereniging
  • de Raad van Bestuur van de vereniging
  • het directiecomité
  • de raad voor studentenvoorzieningen.

 De participatiestructuur van LUCA bestaat uit:

  • de academische raad
  • het hogeschoolonderhandelingscomité
  • de studentenraad en zijn participatiecommissies.

LUCA organiseert zowel praktijkgerichte als onderzoeksgerichte opleidingen. Drie geledingen staan in voor de organisatie van het onderwijs en het onderzoek: LUCA Pro, de Faculteit Kunsten alsook de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by