Annika Derksen

De Rijs.

Who I am. 
I am Annika Derksen, 23 years old, from the Netherlands. My biggest dream is to be the owner of a classical Volkswagen Van, preferably a blue one. On the top of my bucket list is, next to travel around the world, the ability to speak at least five languages fluently. Furthermore I dream to visit every continent, I think fish are utterly fascinating and I cannot live without my bicycle.

What I do.
Following two basic photography courses at the London School of Photography, I started to study photography at Narafi, Luca School of Arts in Brussels in September 2015. I’m currently enrolled in my third year of the bachelor. Discovering the many aspects of photography all together, slowly advancing a more personal style.

Why I do it.
From a young age on I’ve been intrigued by everything surrounding me. This developed into a passion to captivate that what catches my eye. As I explored the bond between me and my camera and all I could accomplish. I started to develop an interest in visualising my own thoughts and ideas into photographs.

 

_____________________

De Rijs. 

Sint Brandaan van Clonfert is een Ierse monnik uit Galway die leefde ten tijde van de middeleeuwen. Het boek ‘De Reis van Sint Brandaan’ is gebasseerd op de echte Sint Brandaan die, naast monnik, ook ontdekkingsreiziger was. 

Volgens de legende heeft Sint Brandaan een boek gelezen over de mirakelen van de schepping en oordeelde dat de beschrijvingen uit het boek onwaarheden betrof. Hij besloot bijgevolg het boek te verbranden; ten gevolge hiervan kwam een engel om hem te doen straffen voor deze daad. Sint Brandaan werd op een reis gestuurd een zoektocht voor de waarheid. In het gezelschap van diverse pelgrims, vertrok hij om uiteindelijk de komende negen jaren over de wereld te navigeren. Hij documenteerde zijn reis door al wat hij tegenkwam te noteren in een boek, veel van wat hij aantrof was, in feite, datgene wat in het boek dat hij verbrand had geschreven stond. 

Vandaag de dag wordt het verhaal van Sint Brandaan gezien als een metafoor. In het kort gezegd, de moeililjke geestelijke weg die men moet afleggen alvorens zij veilig en wel het paradijs bereiken.  In het licht van het project waar ik aan heb gewerkt, ben ik vertrokken vanuit de verbondenheid die ik voelde met deze metaforische betekenis.  

Om mijn eigen interpretatie en gevoelens over het boek ‘De Reis van Sint Brandaan’ over te dragen heb ik het besluit genomen om zowel fotografie als tekst te verenigen. Ik ben letterlijk in de voetsporen van Sint Brandaan getreden door de plekken die hij ooit heeft bezocht ook te bezoeken. Zij vormden voor mij het decor van mijn fotografische interpretatie van zijn verhaal. Hoe meer ik bezig was met  het leven van Sint Brandaan, zijn daden en zijn doen, hoe meer zijn reis naar het paradijs stilaan ook de mijne is geworden. 

_____________________

Het begin van je bestaan, de start van je levensreis.
Een wolk van een baby, de eerste levenskrijs. 

Op weg naar je enige zekerheid in het leven, het einde van je bestaan.
De weg naar het paradijs zoals Sint Brandaan. 

Een Middeleeuwse monnik, meegevoerd met de wind, 
die zich op zijn kronkelige weg van ontdekking bevindt.

Ik heb nog volop mogelijkheden, maar voel mij verbonden.
In deze tijd met vele nare wonden. 

Ik zet mijzelf letterlijk neer waar hij ooit verbleef, 
om te voelen of me dat levenskracht geeft. 

Voel met me mee, kijk naar mijn reis, 
op weg naar het hedendaagse paradijs. 

 

_____________________

Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen
Annika Derksen

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by