Artist - Architect

Artist><Architect

  • Projectverantwoordelijke: Arnaud Hendrickx (KU Leuven, Faculteit Architectuur)
  • Teamleden: Michael Van den Abeele (LUCA Faculteit Kunsten, campus Sint-Lukas Brussel), Richard Venlet (LUCA Faculteit Kunsten, OE Intermedia, OG Mediated Environments), Freek Wambacq, Harald Thys

Het project is een ontwerpmatig onderzoek dat aan de hand van een interdisciplinaire samenwerking tussen een architect en vier kunstenaars door het ontwerpen van vijf verschillende gerelateerde publieke gebeurtenissen (website, ‘huis clos’, symposium, tentoonstelling, eindverslag) nieuwe inzichten en kennis wil genereren. Het wil deze en eerder door de onderzoekers opgebouwde kennis communiceren en is hierbij vooral gericht op ‘tacit knowledge’.

De output van het onderzoek zal daarom deels in het onderzochte medium zelf gecommuniceerd worden. Belangrijke aspecten die hierbij in acht genomen worden zijn: het samengaan van beeldende kunst en architectuur, de samenwerking tussen kunstenaar en architect, de verschillen en overlappingen van de beeldende mechanismen die beide disciplines hanteren, en de potentie van een beeldend mechanisme eigen aan één discipline ten aan zien van de andere discipline.

  • e-mailadres: arnaud.hendrickx@kuleuven.be
  • Looptijd: 2008-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by