Aude De Bruycker

Aude De Bruycker
Geboren in Oostende, België op 1 juli 1993
Beeldende Vormgeving @ LUCA School of Arts Gent (2014 tot 2017)

In Kubio - live performance
 

_Nl

Het concept van ons afstudeerwerk In Kubio vertrok uit persoonlijke ervaringen. "Gevangen zijn in je eigen lichaam". Thomas & ik hebben beiden onze persoonlijke redenen die ons nauw verbinden met dit thema. Je kan gevangen zijn in eigen lichaam op verschillende manieren. Mensen kunnen zich niet altijd uiten op de manier zoals ze willen. Ze worden tegengehouden door hun lichaam of omgeving. Wij focusten ons op de gevangenschap die ontstaat door de druk van buitenaf en vertaalden dit in een combinatie van dans en abstracte animaties. De kubus is een metafoor voor de gevangenschap.

_Eng

The concept for our final project In Kubio started out of personal experiences. “Being caught in your own body.” Thomas and I both have a personal reason that connects us closely to this theme. You can fight your own body in several ways. People canʼt always fully express themselves in the way they want. They are inhibited by their bodies or their environment. We focused on the captivity created by the pressure of the outside and translated ou story into a combination of expressive dance and abstract animations. The cube stand as a metaphor for the imprisonment.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by