Beeldvreugde

Koen Broucke

Beeldvreugde. Naar een intuïtieve, tekenkundige methode bij het onderzoeken van historische beelden

Koen Broucke

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

Mijn onderzoeksvoorstel beoogt een exploratie van de handelingen en de procedures die ten grondslag liggen aan mijn werk als beeldend kunstenaar. Deze artistieke praktijk is geïnspireerd op de historische methode die ik heb aangeleerd aan de universiteit, maar onderscheidde zich er gaandeweg van door de ruimte voor intuïtie en de aandacht voor het beeld. Het concrete tekenproces speelt hierin een cruciale rol, als een vorm van denken, selecteren en omgaan met de dagelijkse beeldenstroom. In een eerste fase zal ik mijn intuïtieve ‘methode’ aftoetsen aan de klassieke modellen van de historische kritiek. In een tweede fase zal ik ze betrekken op disciplines die reeds zijdelings zijn aangeraakt in mijn werk: psychiatrie, neurowetenschap, speltheorie, sociologie, musicologie, dramaturgie… In een derde fase pas ik de bekomen inzichten toe in een nieuwe, specifieke case rond het ‘slagveld’ als onderwerp van historische verbeelding. Reconstructies, fictieve personages en de genius loci staan hierbij centraal.

  • Promotor: Jo Tollebeek
  • Copromotoren: Tom Van Imschoot enThierry Lagrange
  • Looptijd: 2014-18
  • E-mailadres: koen.broucke@telenet.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by