The Black Cat Territory

Fictions and Frictions of Inhabited Space

  • Projectverantwoordelijke Lut Pil (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Matter & Image)
  • Teamleden: Sarah Westphal, Silke Opitz, Inge Somers

"The Black Cat Territory. Fictions and Frictions of Inhabited Space" is een internationaal en interdisciplinair onderzoeksproject naar de culturele, artistieke en materiële betekenis van het concept interieur als bewoonde ruimte, met bijzondere aandacht voor de processen, rituelen en behoeften waarmee dit wonen zich inschrijft in de vormgegeven architecturale ruimte. Het is een onderzoeksproject naar de wijze waarop sporen sedimenteren tot "Schichten" en lagen tot "Geschichte" – het interieur is hierbij opgevat als palimpsest.

In het concreet multimediaal artistiek onderzoek komen door gebruik van fotografie, installatie, projectie en sculptuur verschillende lagen en gelaagdheden aan bod: materieel zintuiglijk waarneembare en haptische lagen (zoals visuele sporen, geluiden, licht, schaduwen, geuren, temperaturen, luchtvochtigheid), immateriële ladingen (herinneringen, ideeën, dromen, het unheimliche, het surreële, het poëtische), gebeurtenissen doorheen de tijd, interacties tussen intieme en publieke ruimte. Het betreft onderzoek rond kritische theorieën over bewoonde ruimte, ruimte als enveloping surface, Benutzeroberfläche in architectuur, visuele tactiliteit en multizintuiglijkheid, textiel in/als ruimte, relaties tussen ruimte en tijd, tussen reële en virtuele ruimte, ruimte in beweging.

Vanuit de beeldende kunst wil het onderzoek hiermee ook bijdragen aan het stimuleren, verbreden en vernieuwen van de denkkaders die in onderzoek binnen interieurvormgeving/interieurarchitectuur worden gehanteerd. Dit onderzoeksproject gaat uit van de premisse dat de onderzoeksmethoden die momenteel ontwikkeld worden binnen de beeldende kunsten en specifiek binnen het artistieke werk van Sarah Westphal de condities van de bewoonde ruimte kunnen helpen blootleggen, registreren en herschrijven, wat niet mogelijk is gebleken via klassieke onderzoeksmethoden uit Interieurarchitectuur. Hierdoor zal dit project bijdragen aan de discussie over en idealiter tot het uitbreiden van de "toolbox" van de onderzoekende "interiorist".

Terugblikkend op een eerste fase van verwetenschappelijking binnen de interieurdiscipline is immers gebleken dat via de meer traditionele onderzoeksmethoden niet alle vragen met betrekking tot het interieur en de gebouwde omgeving kunnen worden beantwoord. Zij bieden voornamelijk antwoorden op vragen die vertrekken vanuit de conceptuele benadering van het interieur als een materieel artefact of het interieur als een gegeven, een gevonden conditie en niet als een proces van interiorisatie of als bewoonde ruimte.

  • e-mailadres: lut.pil@luca-arts.be
  • Looptijd: 2015-2017
The Black Cat Territory
The Black Cat Territory

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by