Brecht Evens

Brecht haalde in 2016 met regelmaat de pers met Panter, een album dat in 2014 verscheen in het Nederlands en in 2016 werd uitgegeven in het Engels en in het Duits. Panter, de kroonprins van het koninkrijk Panteria, kruipt uit de ladenkast van kleine Christine na de dood van haar kat. Er ontspint zich een spel van verleiding tussen charmeur en prooi. Het boek is kleurrijk en speels maar ook ongemakkelijk en beklijvend waardoor het ook een vernuftige en inventieve psychologische thriller wordt. Panter kreeg meer dan lovende recensies en was aanwezig op Angoulême 2014.

Brecht Evens brak in 2009 door met 'Ergens waar je niet wil zijn'. Het album was ook tekenend voor de stijl van Brecht. Het zijn complexe strips met een uitzonderlijk kleurrijk palet, tekeningen zonder contourlijnen met tekst die over de pagina's is geschilderd en ongelofelijk talent voor dialoog verraden. Het zijn telkens opnieuw strips die vernieuwender zijn dan de Vlaamse strip de laatste vijftig jaar geweest was. Het boek ontving de eerste Willy Vandersteen-prijs en werd genomineerd voor een Eisner, een internationaal vermaarde Amerikaanse stripprijs.

Brecht studeerde Illustratie aan de campus Sint-Lucas Gent. 

Brecht Evens
Brecht Evens
Brecht Evens

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by