Cultivating Communities

Ben Hagenaars

Cultivating Communities

Ben Hagenaars

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Social Spaces

Dagelijkse voedselvoorzieningen in de huidige westerse maatschappij zijn sterk afhankelijk van een geglobaliseerd voedselsysteem, ondermeer door een grote vraag naar exotische voedselproducten. Deze producten afkomstig uit alle hoeken van de wereld worden geacht het hele jaar door beschikbaar te zijn, ongeacht het seizoen waarin ze geoogst worden. Dit systeem, gebaseerd op internationaal transport, overvloedig verpakking gebruik en onbiologische voedingsteelt, heeft een erg negatieve impact op het globale milieu.

Daarentegen heeft een systeem gebaseerd op gemeenschapsgebonden agricultuur het potentieel om de afstand tussen voedsel productie en consumptie te verlagen, om de mogelijkheden van lokale voedselproductie te herintroduceren en om de cohesie in lokale gemeenschappen te versterken. Daarom ligt de focus van het Cultivating Communities project op het creëren van een open source netwerk van schooltuinen in de regio Limburg dat de sociale en duurzame voordelen van gemeenschapsgebonden agricultuur accentueert.

Specifieke tools en methoden zullen gecreëerd worden in nauwe samenwerking met de projectdeelnemers voor het cultiveren van groenten en kruiden. Het idee is om deelnemers in het project te betrekken door hen de mogelijkheid te geven hun eigen Cultvating Context te creëren. Een online platform zal de Cultivating Community leden de kans geven om hun 'groei' ervaringen met elkaar te delen.

  • Promotor: Erik Mathijs
  • Copromotoren: Liesbeth Huybrechts en Veerle Van der Sluys
  • Looptijd: 2011-15
  • E-mailadres: ben.hagenaars@gmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by