Danny Veys

Danny Veys is docent fotografie aan Luca School of Arts met vooral een ervaren kennis naar de analoge technieken.  De fotografische artistieke praktijk van Danny Veys situeert zich binnen het veld van de sociale documentairefotografie. Het fotografisch werk richt zich op sociale fenomenen en culturele spanningen, ecologische kwesties, enz. Het zijn niet zozeer visuele headlines, maar eerder fotografische projecten van lange duur. De beelden tonen een verhaal waarin een versie van de feiten wordt belicht en waarin diverse nuances worden afgetast. De verhalen getuigen van een zeggingskracht en gaan met andere reeksen in dialoog. De foto’s zijn bovendien van een fatale afstandelijkheid die de stille esthetiek van een sociale aanklacht benadrukt. Momenteel werkt hij aan lange termijn projecten, zoals de gevolgen van mijnbouw en (in)site, sitegebonden fotografie.

Met het project Field Studies: “the Legacy of Mining Landscapes” is de geschiedenis van de mijnen het vertrekpunt. Op basis van inventarissen en archiefmateriaal tracht hij een onderbouwd overzicht te creëren van de mijnsite als historisch fenomeen. Het grasduinen in verschillende rijksarchieven leverde beeldgetuigenissen op van een tijd waarin de industrie een hoopvolle revolutie meemaakte. Op die manier is Field Studies een onderzoek geworden naar de oorsprong van mijnsites wereldwijd en naar de impact die ze vandaag nog hebben. Het menselijk ingrijpen in landschappen, vooral gedreven door de wereldwijde immense wedren naar energie en grondstoffen, heeft een zeer sterk effect op de klimatologische en ecologische omstandigheden waarin wij vandaag en in toekomstige generaties zullen leven op deze planeet.

In juni presenteert hij in de groepstentoonstelling ‘Remembering Landscape’ georganiseerd in het Museum für Gegenwartskunst in Siegen (D) de reeks ‘A guide to digging for forgers and foreigers’ getoond zal worden.

Binnen het onderzoeksproject (in)site, sitegebonden fotografie herzien wordt de oude relatie tussen fotografie en archeologie theoretisch en praktisch onderzocht en hertaald naar een hedendaagse beeldtaal. Door fotografie als "mode of engagement" te hanteren, als praktijk waarbij een foto gemaakt wordt en niet als techniek waarbij een foto genomen wordt, kan met input vanuit de kunstpraktijk nieuwe presentatie- en interpretatiemodellen ontwikkeld worden die zowel relevant zijn binnen de archeologie als binnen de beeldende kunsten. Eén van de belangrijke thema’s binnen de hedendaagse fotografie is die van het “man-altered landscape”. Hierin wordt transformatie van het landschap door menselijke activiteiten binnen de klassieke troop van de landschapsfotografie gedocumenteerd. Binnen dit onderzoeksproject vertrekken we vanuit het “history-altered landscape” waardoor de focus verschuift van het particuliere naar het publieke en van het anekdotische naar het historische. Voor de invulling van het concept het “history altered landscape” wordt rond een specifieke periode in de geschiedenis gewerkt: de Romeinse tijd. Het “History-altered landscape” als palimpsest benaderen, laat toe de historische gelaagdheid van een landschap en cityscape te onderzoeken. “Palimpsest: Intersecting Past and Present” onderzoekt hoe het temporaire (lineair, geschiedenis) vat heeft op het ruimtelijke (speculair, topografie van een landschap). Het landschap reveleert zich op deze manier als een medium waarbij fotografie zich op de grens van aan- en afwezigheid, van verleden en heden manifesteert. Voor de uitwerking van het fotografisch werk, concentreren we op drie welgedefinieerde landschapstypes: het rurale met meer efemere sporen (Pisidia, Turkije), suburbia (Zuid-Italië) waar antiek en hedendaags naast elkaar staan en ten slotte Rome, waar geschiedenis in het stadsweefstel verweven is. Origineel beeld- en bronnenonderzoek in 19de-eeuwse fotoarchieven zal het praktijkonderzoek mee sturen. Archiefonderzoek in samenwerking met partners zorgt voor de historische inbedding. De beelden worden gedrukt volgens 19de-eeuwse edele procedés.

In voorbereiding is een overzichtstentoonstelling gepland in het Yapı Kredi Cultural Institute, Istanbul (TR) in 2019 waar een selectie uit de reeks ‘The landscape as witness bridging past and present’ gepresenteerd worden.

 

Danny Veys
A panoramic view of the pit in the middle of Cerro de Pasco, from the serie Mining in Paradise,
Danny Veys
40 km from the Mongolian capital, Ulaanbaatar, a booming complex of illegal mining has developed around the old soviet-owned coal mine in Nalaikh, Mongolia
Danny Veys
The lifting of the colossal head of Marcus Aurelius (161-180 AD), emperor of the Roman empire, found at the Roman baths (120-161 AD)
Danny Veys
Ancient Sia is one of the best preserved towns of ancient Pisidia, now obscured by a thick forest.
Danny Veys
The Lower Agora of Sagalassos, flanked by the Roman baths, with a view on the Colonnaded street and the temple dedicated to the emperors Hadrian (117-138 AD) and Antoninus Pius (138-161 AD)
Danny Veys
The cliffs near Sarıkaya. In this mountain facade one of the main limestone quarries providing ancient Sagalassos with stone building materials would operate.
Danny Veys
Site Aspendos, Miniaturk, Istanbul
Danny Veys
Imaging History, Fotomuseum Antwerpen
Danny Veys
The Chilkoot Trail is a 33-mile trail from the coast to Yukon goldfields in the late 1890s
Danny Veys
Packers ascending the summit of the Chilkoot Pass. Photo by E.A. Hegg ~ Library of Congress
Danny Veys
Lake Bennett, It became one of the best-known lakes in the North because of its position and its part in the Stampede to the Klondike in 1897-99
Danny Veys
Water 'Monitor', placer gold mine in Gold Bottom
Danny Veys
For the past 20 years, “Caveman Bill” Donaldson has lived in a cave above the Yukon River in Canada’s North, Dawson City
Danny Veys
'Golden stairs', "It was a super-human effort to transport those thousands of pounds up that narrow, slippery, rocky trail of the Pass, through boulder-strewn canyons, across swampy bottomlands." ~ Martha Louise Black, Stampeder
Danny Veys
'A guide to digging for forgers and foreigners', Bredafestival YOU

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by