De kritische verbeelding van maatschappelijke kwesties met vernaculair grafisch ontwerp

Niek Kosten

De kritische verbeelding van maatschappelijke kwesties met vernaculair grafisch ontwerp

Niek Kosten

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Social Spaces

Dit doctoraatsonderzoek onderzoekt de rol van vernaculair grafisch ontwerp in de kritische verbeelding van maatschappelijke kwesties. Vernaculair ontwerp richt zich op gewoonten, gebruikelijke praktijken, bestaande vormen, vaardigheden en tradities als een framework voor vormgeving dat is ingebed in een bepaalde context. Vernaculaire beeldtaal is herkenbaar, alomtegenwoordig en wekt een gevoel van authenticiteit op en heeft bijgevolg een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven. Hierdoor is grafisch vernaculair ontwerp een interessante benadering om problematieken die eigen zijn aan een specifieke groep te onderzoeken en verbeelden op een manier die relevant is voor alle mensen betrokken in de context. Het onderzoek exploreert nieuwe verbeeldingsstrategieën die vernaculaire grafische beeldtaal herinterpreteren en inzetten als gedeelde taal binnen specifieke maatschappelijke contexten én als onderzoeksinstrument in het verbeeldingsproces. Ook worden de grafische ontwerp- en productieprocessen herdacht en de rol van het medium en de esthetische kwaliteit bevraagd.

  • Promotor: Dr. Veerle Van der Sluys (LUCA)
  • Copromotoren: Dr. Liesbeth Huybrechts (UHasselt) en dr. Geoffrey Brusatto (PXL-MAD)
  • Looptijd: 2016-2022
  • E-mailadres: niek.kosten@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by