Open tools voor self-management bij diabetes

  • Projectverantwoordelijke: Katrien Dreessen (LUCA Faulteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces)
  • Teamleden: Ollivier Piqueray (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces), Danny Leen (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces), Jessica Schoffelen (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces), Niels Hendriks (LUCA Faculteit Kunsten, OE Inter-Actions, OG Social Spaces)

Het onderzoeksproject verkent de mogelijkheden van een Fablab (Fabrication Lab) en open design in een sociale en participatieve designbenadering. Centraal staat het werken rond self-management/self-care bij personen met diabetes.  We kiezen voor een toepassing in self-care en self-management van diabetespatiënten vanuit een dubbele motivatie. Enerzijds kan een mensgerichte en een designbenadering een waardevolle aanvulling zijn op de overheersende klinische top-down benadering die bestaat in deze specifieke zorgsector. Anderzijds vormen de bijzondere eigenschappen van self-care en self-management een uitdagende context voor design. De individuele betrokkenheid van diabetespatiënten binnen self-care en self-management vraagt om een integratie van slimme technologieën in het dagelijks leven. 95% van de beheersing van diabetes rust immers op de schouders van de patiënt zelf.

Dit onderzoek beoogt bijgevolg de ontwikkeling van een aantal ondersteunende self-management tools, waarbij vormgeving en esthetiek centraal staan. “Design op Maat” onderscheidt zich op twee manieren van de vertrouwde klinische benadering. Enerzijds wordt via een participatief proces tussen ontwerpers, ingenieurs, diabetespatiënten en hun sociaal netwerk een mensgericht perspectief nagestreefd. Anderzijds staat de vormgeving van de tools centraal: gepersonaliseerde, ondersteunende self-management tools worden binnen deze participatieve context ontwikkeld en bestaande self-care tools worden herontworpen met uitdrukkelijke aandacht voor esthetiek en gebruik.

“Design op Maat” situeert zich in een open design context. Het onderzoekt hoe de ontworpen tools en het maakproces kunnen gedocumenteerd en gedeeld worden zodat anderen ermee aan de slag kunnen gaan na afloop van het project.

  • e-mailadres: katrien.dreessen@luca-arts.be
  • Looptijd: 2012-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by