Een onderzoek naar een synergetische verbinding tussen kunst en andere domeinen

Ief Spincemaille

Een onderzoek naar een synergetische verbinding tussen kunst en andere domeinen

Jef Spincemaille

  • Onderzoekseenheid Inter-Actions
  • Onderzoeksgroep Social Spaces

Het kunstwerk als bron van esthetische ervaring staat onder druk. Zowel vanuit de kunst zelf als vanuit de maatschappij zijn er veel initiatieven die een toenadering van het artistieke naar andere domeinen en waarden beogen. Vaak lijkt dit ten koste te gaan van dat wat traditioneel gezien eigen lijkt aan het artistieke: de nadruk op de esthetische ervaring. Morele, socio-politieke en economische criteria krijgen een belangrijke, en soms zelf de belangrijkste rol toebedeeld in het beoordelen van een kunstwerk. Dit onderzoek is een poging om deze dichotomie tussen kunst om de kunst enerzijds en kunst in functie van andere domeinen anderzijds te overstijgen, in hoofdzaak tussen kunst en wetenschap en tussen kunst en het socio-politieke. Via twee cases proberen we een beter inzicht te krijgen in werken waar deze verbinding tussen kunst en andere domeinen wel en niet synergetisch verloopt. Vervolgens wordt er in drie stappen verder gewerkt. (i) Vanwaaruit kunnen er verbindingen met andere domeinen tot stand worden gebracht? (ii) Welke verbindingen kunnen tot stand worden gebracht? (iii) Via verschillende Initiatieven en projecten wordt er vervolgens geprobeerd om een synergetische verbinding tot stand te brengen tussen kunst en andere domeinen. Dit moet resulteren in een synergetisch netwerk (via initiatieven) rondom mijn artistieke praktijk en synergetische artistieke werken (via projecten).

  • Promotor: Volkmar Mühleis
  • Copromotor: Liesbeth Huybrechts
  • Begeleidingsteam: Steven De Vleminck en Pieter Verstraete
  • Looptijd: 2014-18
  • E-mailadres: ief@iggorr.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by