Eeuwig Anders/Le Chicon

Maxime Waladi

In Eeuwig anders wordt de spanning tussen de individuele identiteit en de collectieve samenleving onder de loep genomen. Door een groeiend wij-zij-denken als gevolg van globalisering en het proces van individualisering komt deze identiteit onder druk te staan.

Met een Marokkaanse vader en een Belgische moeder stelt Maxime Waladi (LUCA Drama) een aantal vragen rond zijn eigen identiteit die brandend actueel zijn. Aan de hand van zijn concrete leefomgeving maakt hij een scherpe analyse van de huidige situatie; een wereld waarin IS, de toenemende vluchtelingenstroom en de opkomst van rechtse partijen in Europa mee de cultuur bepalen.

Welke invloed heeft onze omgeving op onze iden­titeit? Hoe is het om als migrant ‘de ander’ te zijn en om in de cultuur van het gastland te (over)leven? Refererend aan onder meer Erwin Jans, Paul Verhaeghe, Amin Maalouf, Jacques Derrida, Bleri Lleshi en Marc Van den Bossche schept Maxime Waladi een theoretisch kader waarin het begrip identiteit wordt gedeconstrueerd tot een aantal kernfacetten.

Eeuwig anders eindigt bij de identiteit van de kunste­naar. Samen met zijn artistieke coach Zouzou Ben Chikha onderzoekt Maxime Waladi de positie van de allochtone kunstenaar in het Vlaamse podiumkunstenlandschap. Parallel met deze masterscriptie creëerde hij de theatervoor­stelling Le Chicon, waarin hij zijn eigen identiteit op de scène tracht te zetten.

Practisch

Wanneer: maandag 23 oktober om 19u
Waar: NEST, Graaf Van Vlaanderenplein 40 te Gent

Publicatie gerealiseerd door: Grafische Cel / LUCA School of Arts (www.grafischecel.be)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by