Evelien De Clus

ReMovable

Ik ben vertrokken met de vraagstelling: “hoe kan vormgeving verschillende leeftijden samenbrengen?”.
Na onderzoek is gebleken dat thee in veel culturen deel uit maakt van de dagelijkse routine bij jong en oud.

De naam van mijn project, ReMovable, verwijst naar de bewegingen in mijn ontwerp. De functies van zowel circus als theehuis zijn verwerkt in volumes die vrij te bewegen zijn doorheen de ruimte. Hierdoor krijgt zowel het circus als het theehuis de vrijheid de ruimte te schikken naar hun noden. Doordat alles te verplaatsen is lok ik een samenwerking uit tussen verschillende mensen.
Ik ontwierp een tafel die zowel door het theehuis als het circus kan worden gebruikt. In verticale toestand dient ze als een rad waar de circus artiesten hun acrobatie in kunnen oefenen. In horizontale toestand vormt het rad een tafel. Naargelang de hoeveelheid mensen, bereid de tafel zich uit. In het midden zal steeds een rond fragment aanwezig zijn. Wanneer er meer mensen aan tafel komen zitten kunnen er fragmenten worden ingeschoven. Hierdoor komt de tafel ‘tot leven’
Aansluitend bij het theehuis ontwierp ik een theepot. Hiervoor liet ik me inspireren door vormen en bewegingen uit het circus. De theepot balanceert op zijn poot, door zijn ronde onderkant kan hij niet blijven staan zonder.

Dankzij de dynamiek in het ontwerp zijn er veel opties mogelijk. Er bestaat een goed evenwicht tussen het circus en het theehuis. Hiermee breng ik verschillende leeftijden samen die kunnen genieten van de theecultuur.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by