Can a typographic orchestra exist, with myself as its conductor? The Type Conductor is een project waarbij de grenzen van grafisch ontwerp afgetast worden. Typografie wordt via een installatie omgezet in klank. Gebaseerd op zwart-wit contrasten ontstaat er een klankspel met grafische elementen en lettervormen als nieuwe muzikale parameters. Het geheel vormt een typografisch orkest waarvan ik de dirigent ben, resulterend in grafische en muzikale composities.

Fien Robbe
Fien Robbe

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by