Film School Tijd

Herman Asselberghs

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Narrative Arts

School en cinema dragen het potentieel in zich om de wereld te ontsluiten, om interesse op te wekken via het tot stand brengen van een onbestemde tijd waarin een aandachtig wachten/een wachtende aandacht gestalte kan krijgen. Dit potentieel wordt op de proef gesteld wanneer de alledaagse, functionele wereld zelfs niet voor even op afstand kan worden gehouden, wanneer dit tekstbericht vraagt om hier en nu te worden gelezen en beantwoord. Wanneer de verwachte en effectieve onderbreking een gegeven is.

Cinema dient zich aan als de gepaste plek om over het klaslokaal te praten aangezien beide ‘aandachtsmachines’ een verwant dispositief, in volle verandering, delen. Verandering die trouwens plaats vindt temidden van andere ingrijpende overgangen zoals de systemische herstructurering van het hoger kunstonderwijs en de vorming van de jonge volwassene eigen aan het doorlopen van de BA- en MA-jaren. De schoolomgeving is als het ware een labo-ruimte waarin deze transities kunnen worden waargenomen, onderzocht en in beeld gebracht.

Dit doctoraatsproject bouwt verder op de artistieke filmpraktijk die Herman Asselberghs in de voorbije jaren heeft uitgebouwd in het internationale veld van de kunstenaarsfilm. Zijn filmwerk stoelt ondermeer op het zoeken naar een juiste verhouding tussen tekst en beeld maar evenzeer tussen spreken in en buiten beeld. Met dit onderzoek in de kunsten, onder de (werk)titel   Film School Tijd beoogt hij de realisatie van een film-essay in de onderwijsomgeving van de kunsthogeschool, meer bepaald in de filmopleiding, waar hij peilt naar de dialectiek tussen aandacht en verstrooiing in de gedigitaliseerde leef- en leerwereld. 

In 1993, op de vooravond van de begrafenis van koning Boudewijn, verhuisde Herman Asselberghs van Mechelen naar Brussel. Enkele grondwetsherzieningen later leeft en werkt hij nog steeds in de hoofdstad. Daar verruilde hij rond de eeuwwisseling het schrijven over bewegende beelden voor het maken ervan. Tijdens de voorbije 15 jaar bouwde hij aan een bescheiden, maar precies en internationaal vertoond audiovisueel oeuvre waarin hij de grenszones bevraagt tussen woord en beeld, media en wereld, cinema en politiek. (www.augusteorts.be)

  • Promotor: Hilde Van Gelder (KU Leuven)
  • Co-promotoren: Nicola Setari (LUCA) en Manon de Boer (Auguste Orts)
  • Looptijd: 2017-2021
  • Email: herman.asselberghs@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by