Generositeit

red. Marc Verminck & Johan Van Looveren

 

Een essayistisch-artistiek werkstuk

Generositeit gaat over generositeit in al haar gestalten en betekenissen. In woord en in beeld. Dit essayistisch-artistiek werkstuk is een ‘Gesamtwerk’ van schrijvers allerlei (romanciers, filosofen, antropologen, psychoanalytici enz.), van kunstenaars en van vormgevers.

Gaandeweg werd duidelijk hoe complex dit begrip eigenlijk wel is. Hoe mondiaal, ‘transcultureel’, het zelfs is. De auteurs zijn die complexiteit niet uit de weg gegaan. Integendeel, ze hebben het diverse historische, culturele, semantische, artistieke betekenisveld en de zeer uiteenlopende praktijken van generositeit proberen te ontsluiten.

Dit boek gaat over geven en schenken, over delen en verdelen. Over geven in al zijn mogelijke complexe, historische, culturele betekenissen, betekenisstrengen, varianten en (neven-)effecten. Over de gift, de wedergift, de gulheid, over liefde, maar ook over verdelen als zaaien van verdeeldheid, over liefdevolle en ravissante giften, over gratuite maar ook over giftige geschenken, over de testamentaire gift, over schenken en schenden, gave en overgave, dankbaarheid, onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid, over onbevangen ontvankelijkheid, maar ook over berekenend geven, gecalculeerd weldoenerschap, over eros, filia, agapè enz.

Een waar waagstuk was ook het haast onmogelijke antwoord op de vraag of en hoe kunst, niet zomaar in haar beelden of evocaties van generositeit, maar door haar bestaan zelf  ‘genereus’ kan zijn. Misschien dat kunst de wereld weliswaar niet kan ‘redden’, maar dat zij door haar (onbedoelde) genereuze vermogen de wereld wel beter kan maken. Maar was dat laatste niet altijd reeds het geval? Dit alles maakt dat dit boek voorzeker exclusief mag heten.

Met bijdrages van:

Barbara Verstraete, Herman De Dijn, Mathieu V. Staelens, Stefan Hertmans, Marc De Kesel, Geert Goiris & Ortwin de Graef, Willem Elias, Peter Jacquemyn, Berlinde De Bruyckere & Caroline Lamarche, Fons Van Coillie, Hubert Dethier, Wis Jacobs, Marc Verminck, Rinus Van de Velde, Mark Kinet, Ger Groot, Philippe Van Parijs, Johan Leman, Antoon Vandevelde, Thierry De Cordier, Sammy Ben Yakoub & Edith Doove, Layla Aerts & Katrien Vanderbiest en Martha Verschaffel

Bestellen

'Generositeit' kost 26,95 EUR. Het boek wordt te koop aangeboden in de betere boekhandel en op de campus Sint-Lukas Brussel. Wie dit nummer online wil bestellen kan dit via ASP.

Generositeit
Generositeit
Generositeit
Generositeit
Generositeit
Generositeit
Generositeit
Generositeit

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by