Grafisch ontwerp als narratieve praktijk

Eva Moulaert

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

De laatste jaren doet zich een verandering voor binnen de discipline grafisch ontwerp. Steeds meer werken ontwerpers vanuit een redactionele betrokkenheid, steeds meer ontwerpers worden zelf de initiatiefnemers van uitgeversprojecten en tentoonstellingsconcepten. Men zou kunnen spreken van de emancipatie van de grafisch ontwerper. Binnen mijn ontwerppraktijk krijg ik steeds vaker opdrachten waarin nog een verhaallijn gezocht en dus gecreëerd moet worden. Aangezien grafische ontwerpers beeldend denken, hebben ze een andere invulling dan een schrijver van wat een verhaallijn kan zijn. Een cruciale verandering door die nieuwe vraag, is dat het ontwerp niet meer ontstaat nadat de inhoudelijke verhaallijn bepaald is, de verhaallijn ontstaat (mee) in het ontwerp zelf. Vorm en inhoud zijn in het maakproces niet meer los te koppelen. De ontwerper wordt in dit geval vaak mede-auteur waardoor alternatieve, onverwachte vormen kunnen ontstaan. In mijn doctoraatsstudie wil ik daarom onderzoek doen naar narratieve technieken binnen grafisch ontwerp. De onderzoeksvragen die centraal staan, zijn: wat kan narratie betekenen in de praktijk en het ontwerpproces van de grafisch ontwerper? Welke technieken kan de ontwerppraktijk  vanuit haar specifieke grafische methodes aanreiken om narrativiteit te ontwikkelen? Deze kwesties vormen de uitgangspunten voor een onderzoek dat zowel theoretisch als praktisch gevoerd zal worden aan de hand van workshops, een reeks casussen en een geschreven reflectie.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by