Het fotoboek als visuele pageturner

Tine Guns

Het fotoboek als visuele pageturner: een pre- en post-cinematografisch montageverhaal

Tine Guns

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

In het fotoboek Amoureux Solitaire (2014) kussen twee acteurs elkaar op het ritme van de paginawissels en tussen de marges van de bladspiegel, als in een geluidloze re-enactment van een iconisch fragment uit het filmgeheugen. Anders dan een film speelt een boek met verschillende leesrichtingen en kan de lezer in het omslaan van de bladzijden het tempo van de filmische kus controleren en stilstaan bij de afzonderlijke foto’s. Als artistiek weerwoord aan de veelheid die vandaag de geesten uitdaagt en ophitst, plaatst het hedendaagse fotoboek de krijtlijnen van een verhaal, de selectiviteit van een beeldenreeks en de concentratie van de fotografische blik. Door zijn bijzondere positie tussen kunstenaarsboek, fotoreeks en beeldessay kan het fotoboek het potentieel waarmaken dat Laszlo Moholy-Nagy de fotografische serie al in 1936 toedichtte toen hij schreef dat “in this concatenation of its separate but inseparable  parts a photographic series inspired by a definitive purpose can become the most potent weapon and the tenderest lyric.”

In mijn onderzoek naar vertelkunst en verbeeldingskracht binnen het fotoboek worden de montagestrategieën van de cinema geanalyseerd en uitgebreid met methodes uit graphic novels, beeldverhalen en digitale beeldbanken. Deze methodes en strategieën worden vervolgens ingezet om het verhalende en kritische vermogen van het hedendaagse fotoboek  te versterken, met publicaties en tentoonstellingen als tastbare resultaten. 

  • Promotor: Isolde Vanhee
  • Copromotor: Inge Ketelers
  • Looptijd: 2015-19
  • E-mailadres: Tine.guns@telenet.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by