Het (on)veranderlijke boek

Ruth Loos

Het (on)veranderlijke boek

Ruth Loos

De oriënterende tekst “Dimensies van het boek” behandelt  aspecten zoals inleiding, uitleiding, kennismaking, situering, werkwijze, samenvatting en reflectie.  Een verdere uitdieping gebeurt in drie aparte hoofdstukken; deze teksten zijn ‘1. Een boek in de hemel, en andere topoi’, ‘2. Een en meerdere objecten, en veelheid’ en ‘3. Ritmering in de bibliotheek, en horizontaliteit’. Het eerste deel van de tekst is als een wandeling doorheen het werk gebaseerd op mogelijke indelingen op basis van beeldende en andere kwaliteiten.  Dimensies van het boekworden ook toegelicht.  Deel twee neemt als uitganspunt de handeling die voorafgaat aan (of het gevolg is van) bepaalde denkbeelden.  Deze handeling in het atelier is het ontkaften van het boek.  Loos ontkaft in vele gradaties en in vele vormen. Het derde deel behandelt het theoretisch atelier dat niet los te zien is van het artistiek atelier.

Tentoonstelling: “Dimensies van het boek”, Sint-Pietersabdij, Gent (1-23 september 2012)

  • Promotor: Paul Cruysberghs
  • Copromotor: Volkmar Mühleis
  • Begeleidingsteam: Hans Theys
  • Looptijd: voltooid 2012
  • E-mailadres: ruthloos@hotmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by