Het stripidioom voorbij

Sébastien Conard

Het stripidioom voorbij: de graphic novel herdenken vanuit woord, beeld en verhaal in de avant-gardes

Sébastien Conard

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art & Argument

Dit onderzoeksproject beoogt een nieuwe interpretatie van het gegeven graphic novel. Ik wens mij toe te spitsen op de interacties tussen woord en beeld en wat deze betekenen voor het verhaal. Treedt het beeld louter illustratief op tegenover de verhalende tekst? Staan de woorden in functie van een sterk visuele sequentie? Vullen woord en beeld elkaar veeleer aan en bepalen ze zo het verhaal? Of schept de band tussen woord en beeld een losser, meer 'poëtisch' narratief? Vernieuwing op dit specifiek deelgebied bevindt zich noodzakelijkerwijze aan de grenzen van het gewoonlijke stripverhaal. Teneinde de verhoudingen tussen het verbale, het visuele en het narratieve te herbekijken, zal ik me buigen over andere vormen van het beeldverhaal zoals collageromans of typografische poëzie uit de historische avant-gardes. Vanuit deze concrete, kunsthistorische case studies reflecteer ik over mijn eigen praktijk, stel ik gewoontes en codes in vraag en experimenteer ik met nieuwe methodes. Zodoende ontwikkel ik een theoretisch kader en een artistieke productie die de beeldroman een vernieuwde invulling moet verlenen.

Promotor: Sascha Bru
Copromotoren: Tom Van Imschoot en Olivier Deprez
Looptijd: 2010-15
E-mailadres: sebastien.conard@gmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by