It’s Walls, Floors, Ceiling and Windows

Richard Venlet

It’s Walls, Floors, Ceiling and Windows. Het statuut van het kunstwerk als ruimtelijk (presentatie)-kader

Richard Venlet

  • Onderzoekseenheid Image
  • Onderzoeksgroep Art, Space & Context

Sinds het begin van mijn kunstenaarspraktijk en mijn eerste tentoonstellingen nemen de spatiale aspecten van de tentoonstellingsruimte een belangrijke plaats in. In mijn vroege wandsculpturen diende de tentoonstellingswand nog als gemarkeerde achtergrond en werd er een symbiose gezocht tussen het object en de ruimte waarbinnen het werd gepresenteerd. In een verder verloop van mijn werk vereenzelvigde de thematiek van de wand als presentatievlak zich steeds verder. De ruimtelijke installaties uit deze periode werden steeds radicaler en meer autonoom om zo uiteindelijk het gepresenteerde object links te laten liggen ten voordele van de presentatie-conditie – de witte wand – op zich. Binnen deze reeks werken werd de relatie met de omringende architectuur en de bredere context van de tentoonstelling steeds belangrijker waardoor het werk zich steeds meer architecturaal begon te manifesteren. Deze meer architecturale positie was tegelijkertijd ook de aanzet tot een reeks projecten waarbij het werk ingezet werd als achtergrond en/of drager voor externe lagen van presentatie en invulling. Meer recent lijkt er een nieuwe synergie te ontstaan, deze keer niet tussen het gepresenteerde object en de omringende ruimte maar eerder tussen het werk/installatie als ruimtelijk kader voor een specifieke en zelf gecureerde invulling. Voor mijn doctoraatsonderzoek wil ik het statuut en de plaats die deze toon- en (presentatie)-kaders innemen binnen mijn praxis, gericht onderzoeken.

  • Promotor: Rudi Laermans
  • Copromotor: Philippe Van Snick
  • Begeleidingsteam: Bart Verschaffel
  • Looptijd: 2008-15
  • E-mailadres: richard.venlet@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by