Project Harmony

Een trend die steeds dichter en dichterbij komt is de compacte woonvorm. Als we aan dit tempo blijven verder bouwen is er binnen dit en 20 jaar geen enkel stukje bouwgrond over. We zullen dus meer en meer kleiner moeten gaan wonen. Dit kan leiden tot een heleboel problemen. Voor al de praktische problemen die ontstaan rondom deze woonvorm zijn er reeds allerlei producten of diensten ontworpen waarop we kunnen terugvallen. Maar we moeten ook verder kijken. Welke invloed heeft deze woonvorm op ons als mens?. Tijdens de eerste fase van het onderzoek is vastgesteld dat sociaal isolement een grote negatieve factor is die aan deze woonvorm gelinkt is. Sociaal isolement is een situatie waarin een persoon of een kleine groep personen afgezonderd leeft van anderen. Het isolement kan zowel van de persoon zelf uitgegaan zijn als door de omgeving zijn opgelegd. Dit is een belangrijke trigger geweest om mee verder te gaan. Een aantal activiteiten binnen- en buitenshuis kunnen dit isolement doorbreken zoals samen eten, film kijken, spelletjes spelen, barbecueën, ... maar het zijn onder andere deze functies die onder druk kunnen komen te staan door compact wonen. De hier geformuleerde oplossing tracht deze functies naar buiten te trekken. Een functie in de publieke ruimte uitvoeren kan mensen samen brengen zonder dat te weinig plaats een issue hoeft te zijn. De keuze is hier gevallen voor de functie koken. Om deze oplossing in de praktijk te brengen is er gekozen om een case uit te werken waarvoor hier onderzocht wordt welke personen hier baat bij kunnen hebben. Er zijn veel mogelijkheden van compact wonen. Al snel blijkt duidelijk dat een grote groep mensen die geconfronteerd worden met dat sociaal isolement ouderen zijn. Meer bepaald in de behandelde case; ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven.
Het laatste element in dit onderzoek is om in deze specifieke case, woonzorgcentrum , een strategische plaats te kiezen waar koken naar buiten gebracht wordt in de openbare omgeving. Hiervoor is uiteindelijk de grens tussen het domein van het woonzorgcentrum en woonwijk gekozen. In deze subtiele spanningszone zal een openbare kookzone ontstaan die mensen met elkaar verbindt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by