Kimberly Vanderbeken

De relatie tussen hand en materiaal is van erg groot belang in het artistiek werk van Kimberly Vanderbeken. Voor haar is het zeer belangrijk dat het materiaal haar werk mee vormt, dat zowel het materiaal de hand begeleidt als de hand het materiaal begeleidt. Ze werkt met een grote focus voor de tactiele en vormelijke elementen in haar werk. Ze probeert haar materiaal door en door te leren kennen zodat ze tegen de eigenschappen van het materiaal in kan gaan. Kimberly vertrekt niet zozeer vanuit een voorontwerp, maar eerder vanuit het materiaal en het maakproces zelf. Haar werk groeit en ontstaat doorheen het trage proces van het opbouwen in klei. Het groeit, ontstaat en verandert laag per laag. Naast het vormelijke onderzoekt Kimberly hoe een glazuur de vormelijke en tactiele elementen van haar werk kan versterken. Naast klei probeert ze ook met andere materialen aan de slag te gaan zoals polyethaan schuim. Dit staat in fel contrast met haar keramiek. Het contrast van kleur, tactiliteit en materiaal vindt ze een leuk gegeven om mee te experimenteren en te integreren in haar werk. Om te zien wat de verschillende materialen en werkprocessen te bieden hebben in zowel het tactiele als in het vormelijke. 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by