Klara Smits

Eerste Hulp Bij Pesten

Eerste Hulp Bij Pesten is een digitaal kaartspel om de omstanders te laten reflecteren over hun pestgedrag. Deze game betrekt kinderen, tussen elf en dertien jaar, in een pestsituatie die zij beleven als omstander. De kinderen worden tevens geconfronteerd met dilemma's over fysiek geweld, foute beslissingen van leraren, het verschil tussen plagen en pesten en dergelijke. Via welbepaalde keuzes (niets doen, pesterijen rapporteren, enz.) kunnen de kinderen in verschillende teams de situatie beïnvloeden. Er is geen ideale oplossing in deze situaties en dit geeft de kinderen de kans om hierover te reflecteren. Uiteindelijk ondervinden ze dat de keuze van de gehele groep een grote invloed heeft en samenwerken de boodschap is.

Downloads

Klara Smits
Klara Smits
Klara Smits
Klara Smits

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by