Koen Cassiman

Blues for a dead pin-up

Dit is het verhaal over een jonge tekenaar die geen zin had om te tekenen.

Lange avonden bracht hij alleen door op zijn zolderkamer, tokkelend op een gitaar die hij niet kon bespelen: 

mijmerend over een anonieme pin-up aan de muur wiens leven hij trachtte te verbeelden.

Wat hier getoond wordt, vormt een bloemlezing.

NL//ENG

This is the story about a young draftsman who didn’t feel like drawing.

Instead he spent many solitary evenings up in his attic, plucking a guitar he couldn’t play: 

to muse about an unknown pin-up on the wall whose life he tried to imagine.

What is shown here, forms an anthology.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by