Louie Mauws

"Louie Mauws is een jonge kunstenaar uit het Gentse. Mauws is een plastisch denker die zich uit in schilder- en tekenkunst. Vertrekkende vanuit een nog onontwikkelde vorm van intentionaliteit onderzoekt hij met en in de materie het formalistisch registreren. Niet het registreren, wel het ontdekken, niet het verantwoorden, wel het bevragen staat centraal. Hij tracht zich te distantiëren van externe conditionering en overbeïnvloeding. Louie Mauws zoekt een gevrijwaarde ruimte waar, zonder enig vooropgesteld doel, het beginnen kan plaatsvinden. Hij kiest voor de act van het schilderen om met de ene materie de andere aan te gaan. Zijn uitgangspositie is een ongecontroleerdheid waarbij het schilderij een eigen leven begint te leiden. Hij schept al schilderend zowel abstracte tekens als figuratieve vormen waarop hij telkens schilderend reageert. In zijn eerste act wordt alles in de openbaarheid gebracht waarbij het medium het mogelijk maakt om zijn verkeerde handeling te corrigeren. Van de onontwikkelde intentionaliteit naar een ontwikkelde van zodra het schilderij hem iets duidelijk maakt. Er vindt een herkenning plaats in de ongecontroleerde handelingen. Het doorbreken van opgemerkte 'maniertjes' om zo niet in een mechanisch maken van het wetende te vervallen is een fundamentele 'driver' in zijn werk. Een continue dualiteit tussen het maken en het beschouwen. De verscheidenheid in het formalistisch restant van zijn activiteit is dan ook onvermijdelijk. De activiteit van het schilderen maakt zijn gevrijwaarde ruimte materieel, aanwezig in de werkelijkheid. De vier zijden van het canvas vormen de begrenzing van zijn fictieve wereld, het gehele canvas is de materiële reductie van de gevrijwaarde ruimte van zijn verbeelding."

Downloads

Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws
Louie Mauws

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by