LUCIDA

PWO-Project

De focus van dit onderzoek gaat naar research en ontwikkeling van een digitale tool welke als hulpmiddel kan ingezet worden tijdens het creatief associatief ontwerpproces of brainstorming. Het doel is om op een efficiënte manier het referentiekader te verbreden in het kader van een creatieve ontwerpopdracht. Naast literatuurstudie omtrent creativiteit, creatieve artificiële intelligentie en user interfaces worden, als eerste stap in het human-centered design proces, de gebruikersnoden in kaart gebracht om de requirements vast te leggen.

Er wordt nagegaan welke databases meest geschikt zijn en hoe deze optimaal aangesproken worden om relevante resultaten te verkrijgen voor een creatief ontwerpproces. Tevens wordt onderzocht welke technische componenten nodig zijn om ook de technische requirements in kaart te brengen. Hierop voortbouwend worden prototypes en mockups ontworpen, getest en geëvalueerd. Dit op basis van een visueel en technisch onderzoekstraject waarin wordt nagegaan welke de meest optimale, gebruiksvriendelijke user interface is voor de LUCIDA-tool.

  • Projectmedewerkers: Johny Van de Vyvere, Ingwio D’Hespeel
  • Wetenschappelijke partners: Dr Simon De Deyne (KU Leuven), Dr. Tom De Smedt (Universiteit Antwerpen), CUO|Social Spaces (KU Leuven, iMinds and MAD-faculty)

Praktisch

  • Onderzoeksgroep: Luca Pro – Beeldende Vormgeving
  • Looptijd: 01/10/2014-30/09/2017
  • Financiering: PWO-middelen

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by