May Lie Basyn

Impressie

Haar werk is gebaseerd op impressies van landschappen. Voor haar Masterproject heeft zij haar inspiratie gevonden door een bezoek aan het zoutmeer van Uyuni (Bolivia). Dit landschap is zo uitgestrekt dat het onmiddellijk rust, kalmte en leegte bij haar bracht. Deze impressies wil zij op haar manier overbrengen aan de toeschouwer door een soort van dialoog aan te gaan met de materies ( zout, inkt en water). May Lie probeert een balans te vinden tussen het oncontroleerbare en controleerbare van de materies. De materie, voor dit project het zout, is een belangrijk onderdeel voor het proces van het werk en bijgevolg wordt de materie ook gedeeltelijk maker van het totale beeld. 

Her work is based on the impressions of landscapes. She found the inspiration for the Master project through a visit to the salt lake of Uyuni (Bolivia). The spaciousness of the landscape brought her immediate peace, calmness and emptiness. She wants to transfer these impressions to the viewer by a kind of dialogue with the  materials (salt, ink and water). May Lie tries to find a balance between uncontrollable and controllable of the materials. The material, in this project the salt, is an important aspect for the work process and as result the material becomes partially maker of the total image. 

May Lie Basyn
May Lie Basyn
May Lie Basyn
May Lie Basyn
Impressie 1 - mei 2016 - 1,5m x10m
May Lie Basyn
Impressie 3 - juni 2016 - 1,5m x 10m
May Lie Basyn

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by