Migraine Muziek

Mariske Broeckmeyer

  • Onderzoekseenheid Muziek & Drama
  • Onderzoeksgroep Performance Practice & Composition

Migraine Muziek: een Trip Doorheen de Absurde Wereld van de Migraineur - Naar de Creatie van een Experimentele Opera. Migraine is een aandoening die al talloze keren als inspiratiebron fungeerde voor kunstenaars. Op muzikaal en compositorisch vlak is migraine echter nog relatief onontgonnen terrein. Dit project tracht daarom de link te leggen tussen migraine en muziek en gaat na of migraine het vertrekpunt kan zijn voor de creatie van een muzikaal werk. Dit werk zal de vorm aannemen van een “experimentele opera”, meer bepaald een intermediale sound-art-performance waarbij elektronica en tekst centraal staan. Tijdens het onderzoeksproces wordt de focus gevestigd op de existentiële, symbolische en fenomenologische aspecten van migraine. Daarnaast wordt ook inzicht geboden in de neurologische en fysieke aspecten van deze aandoening. De opera zal het midden te vinden tussen enerzijds de reproductie van een migraine-aanval waarbij de luisteraar verdwaalt in een surreële, absurdistische droomwereld en anderzijds de reflectie op migraine als een onontkoombaar deel van het bestaan.

  • Promotor: Dr. Jeroen D'Hoe (LUCA)
  • Co-promotor: Dr. Anneleen Masschelein (LUCA)
  • Looptijd: 2017 - 2021
  • Email: mariske.broeckmeyer@kuleuven.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by