Music Learning through "Reflections"

Tine Castelein

Music Learning through "Reflections". When the Music Educator’s Artistic Identity ‘resonates’ with the Music Learning of Students.

Tine Castelein

  • Onderzoekseenheid Music & Drama
  • Onderzoeksgroep Music Education & Therapy

Onderzocht wordt welke rol mijn artistieke identiteit speelt bij het begeleiden van muzikale ontwerpprocessen bij jongeren in de context van de non-formele muziekeducatie. Vanuit die artistieke identiteit wil ik met hen in interactie gaan, mee resoneren met hun muzikale leerproces, om enerzijds dat leerproces beter te kunnen interpreteren en optimaliseren, en om anderzijds meer inzicht te verwerven in mijn eigen artistieke identiteit als muziekpedagoog. De eigen artistieke identiteit wordt hier dus aangewend als een klankbord en benaderd vanuit vier dimensies, namelijk als cultuureducator, als muzikant, als “reflective practitioner”, en tenslotte als beginnend professional.

In dit onderzoek werk ik met jongeren tussen tien en veertien jaar, een leeftijdsgroep die in de formele educatie gescheiden is in basis- en secundair onderwijs. Het onderzoeksontwerp combineert praktijkgericht onderzoek met een literatuurstudie. Het praktijkgericht onderzoek verbindt "action research" met zelfstudie. Ter voorbereiding daarvan verken ik het non-formele muziekeducatieve veld, zowel in Vlaanderen als daarbuiten.

  • Promotor: Thomas De Baets
  • Copromotor: Luc Nijs
  • Begeledingsteam: Martin Valcke en prof. dr. Geert Kelchtermans
  • Looptijd: 2014-2018
  • E-mailadres: Tine.Castelein@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by