Nel Verbeke (1989)  is concept-designer en artistieke praktijk. Met een achtergrond in beeldende kunsten en een huidige specialisatie in design en design-research, is Nel Verbeke in eerste plaats een concept-designer. Sterk geboeid door conceptuele denken laat haar blik er de voor de hand liggende focus achter zich. De verbeelding, het denken en het onderzoek staan steeds weer voorop. In meerdere media en terreinen tracht ze een maximale mogelijkheid aan ‘talen’  te ontdekken, zaken vorm te geven en nieuwe betekenissen te genereren. Gaande van het creëren van nieuwe ideeën, objecten, ervaringen, ruimtes, services en styling. Maar evenzeer een artistieke praktijk, een figuratieve zoektocht naar een plek waar onthulling, geborgenheid en verborgen worden, naast elkaar bestaan. Als een dagdroom waarin men levend kan bewegen.

UNTITLED 2011

  • Houtskool en pigment poeder
  • (geperst tussen 2 glasplaten)
  • 80 x 125 cm

Als een dagdroom waarin men levend kan bewegen, is het werk uit de artistieke praktijk van Nel Verbeke een figuratieve zoektocht naar een plek waar onthulling en omhulling, geborgenheid en verborgen worden, naast elkaar bestaan. Een plek waar ‘niet-tegengestelde tegenstellingen’ de kloof van hun schijnbare strijdigheid (ver)dichten tot een betekeniskluwen waarin tonen en verbergen, object en subject op elkaar ingrijpen tot één verhaal. Haar creatieve proces wordt niet zozeer gedreven door het verlangen naar een bestemming, maar is eerder een wandeling door de ondergrondse straten van het subject. 

(De dubbelheid die besloten ligt in de relatie tussen een kunstenaar en zijn werk (het verbergen van het subject, het ge-/verborgen subject en het maken en tonen van beelden) wordt bij Nel vertaald in de bevreemdende kwaliteit die haar werk uitademt. Ook hier gaat het tegelijk om een beeldende vreemdheid, als om een fundamenteel ‘menselijke vreemdheid’. De vreemdheid van datgene waarover men niet kan spreken, die hapering van de taal, die cirkelgang rond de afgrond, dat vertwijfeld overgeleverd worden aan de donkere, gefragmenteerde spiegel die de mens is. )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The experience of Nel’s work is that of consciously moving in a daydream. Here, objects are safe harbours that wrap and envelop us, while they simultaneously remain hidden from view. Her work is a figurative quest for a place where things conceal and reveal their meaning in the same instant. The place where ‘not-opposed oppositions’ bridge the gap of their apparent contradiction, turning it into a tangled cloud where hiding and showing, object and subject interconnect to gradually form a meaningful story.  Both Nel’s work and the creative process preceding it are a promenade through the subterranean streets of the Self. 

(The duality held by the relationship between an artist and his work (the hiding of the Self, the hidden/safe Self and the creation of images showing and revealing the Self) is transalted into an odd, uncanny quality characteristic of Nel’s work. Here again, we perceive both a pictoral) and a fundamentally human foreignness. It is the presence of the uncanny, of that which we cannot talk about. It is the faltering of language and words and the aliention we experience when circling the abyss. It is the desperation with wich we deliver ourselves to the dark, fragmented mirror that we are.)

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by