Niels Dewelde

Als Duiven Praten

About me
Hello, I am Niels Dewelde. A visual and concept designer living in Ghent, Belgium. I studied Graphic and Digital Media - Cross Media design at Artevelde University Collage, Ghent. After graduating, I started at LUCA School of Arts in Genk.

Recently I started doing Freelance work with my company Flagship Studio. My focus as a freelancer is wide, everything from print design to conceptual thinking and design solutions. I love creating projects from scratch through research, concept-forming and iterative prototyping. Solo and in team. Then finishing a project off by dipping it into finger-licking tasty designs. 

I am always open for conversation and opportunities so do not hesitate to contact me.
My contact details, portfolio and more information about my freelance work below;
www.flagship.studio
Hello@flagship.studio

Het project "Als Duiven Praten"

In “Als Duiven Praten” werd een Tangible Interface ontwikkeld met oog op het overbrengen van gepersonaliseerde gevoelscommunicatie tussen mij en mijn grootmoeder. Het tot stand komen van deze communicatie werd bemoeilijkt door een combinatie van fysieke afstand en de beperkte kennis van de digitale wereld door mijn grootmoeder.

Het ontwerpproces hanteerde een persoonlijke ontwerpbenadering die rekening hield met persoonlijke elementen: Verschillen in levensstijl, kennis van de digitale omgeving, generatie-gerelateerde fysieke- en cognitieve verschillen, geloofsovertuigingen en persoonlijke wensen/noden. Doorheen dit participatieve en iteratieve ontwerpproces werd onderzocht hoe deze eigenschappen vertaald konden worden in een interface.

Het resultaat is een op-maat-gerealiseerd medium in de vorm van een Tangible Interface. Dit TUI laat toe om gepersonaliseerde gevoelscommunicatie te communiceren via non-verbale taal van licht en kleur. Bovendien werd de TUI ontwikkeld aan de hand van persoonlijke intuïtieve handelingen met als doel het medium intergeneratie-toegankelijk te maken.

Niels Dewelde
Prototype in gebruik
Niels Dewelde
Co-design; resultaat van de boetseerklei sessie.
Niels Dewelde
Hardschuim vormstudies
Niels Dewelde
Eerste prototype van het medium; draadloze communicatie op afstand.
Niels Dewelde
Tweede prototype van het medium; gevoelscommunicatie door licht en kleur.
Niels Dewelde
Derde prototype van het medium; een tangible interface.
Niels Dewelde
Derde prototype van het medium; 3D-print met supports gegenereerd door Print Studio (AutoDesk).
Niels Dewelde
Derde prototype van het medium; de technologie gebruikt in het prototype.
Niels Dewelde
Eerste prototype voor een dock; magneet-oplader en tijdsindicator

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by