Ontwikkeling van een grafische tekenset

Ontwikkeling van een grafische tekenset ter uitbreiding van de visuele weergave van het geluidspoor in audiovisuele communicatie

  • Projectverantwoordelijke: Jan Peeters (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument)
  • Teamlid: Berlaen Frederik (LUCA Faculteit Kunsten, OE Image, OG Art & Argument)
  • E-mailadres: jan.peeters@luca-arts.be

  • Looptijd: 2014-

De bedoeling is het prototype van een bijzondere grafische tekenset die bestaat uit symbooltjes en icoontjes, te ontwikkelen. Deze kunnen gebruikt worden om de gegevens van het geluidspoor in audiovisuele communicatie en audiovisuele werken weer te geven over het beeld zelf.

De beoogde tekenset is een uitbreiding en verbetering van de gebruikelijke lettertekens en leestekens die nu bij (teletekst-)ondertiteling gehanteerd worden en die de toegankelijkheid voor doven en slechthorenden moeten garanderen. De (teletekst-)ondertiteling geeft immers hoofdzakelijk  slechts het verbale deel van de geluidsband weer. Met het prototype van de bijzondere grafische tekenset wordt nagegaan of het basisconcept van dit project levensvatbaar is. Dit prototype zal eveneens gebruikt worden om (niet-artistieke) partners te overtuigen van het nut van dit.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by