Onzichtbare Ruimte

Marnix Rummens

Onzichtbare Ruimte. Een onderzoek naar de condities voor een poëtische en activerende omgeving in de hedendaagse installatiekunst

Marnix Rummens

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Mediated Environments

Het laatste decennium is er een gevoelige toename merkbaar van kunstproducties op het grensgebied tussen beeldende kunst en performatief werk. Kenmerkend is dat de klassieke opstelling met scheiding tussen zaal en podium of kunstwerk wordt opgeheven. Er wordt geëxperimenteerd met installaties waarin de ruimte van het publiek en de ruimte van het kunstwerk door elkaar lopen. Als artistiek ontwerper creëer ik ruimtes en installaties die dezelfde grens bevragen. In tegenstelling tot de klassieke en afstandelijke beschouwing van een doek, foto of film, wordt in deze benadering de fysieke positie van de toeschouwer deelachtig aan de dynamiek van het kunstwerk. Zo treedt een heel specifieke vorm van poëtische reflectie op. In het onderzoek wordt het potentieel van dit soort omgevingen als gedeelde reflectieruimte verder ontwikkeld. Dit gebeurt door een mapping van zowel het creatieproces en de werking van verscheidene installaties, als door de ontwikkeling van drie testcases waarin doelgericht een nieuwe hybride ruimte ontworpen wordt.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by