Patrick Cattrysse

Dr. Patrick Cattrysse werkte verschillende jaren als mediakundige-scenarist-producent vooraleer zich volledig toe te spitsen op wetenschappelijk onderzoek en opleiding inzake narratieve studies, scenariostudies en adaptatiestudies. Patrick Cattrysse doceert over deze materie sinds 1985 aan diverse binnen- en buitenlandse universiteiten en hoge (film) scholen. Van zijn hand verschenen ook tal van publicaties in internationale weten¬schap¬pelijke tijdschriften, voornamelijk over de ontwikkeling van methoden in wetenschappelijk onderzoek en opleiding (voor info, zie bibliografie). In 1992 publiceerde hij bij Peter Lang Pour une théorie de l’adaptation filmique. Le film noir américain, en in 1995 verscheen van zijn hand het Handboek Scenarioschrijven (Garant Uitgevers).

In 1995 richtte Patrick Cattrysse de Vlaamse Script Academie op (zie www.vsa-fsa.org), een onafhankelijke vzw die tot op vandaag seminars en workshops organiseert ter bevordering van het schrijven en analyseren van scenario’s en verhalen.

Patrick Cattrysse treedt ook op als consultant/script-analyst voor tal van producenten. Als lid van de Raad van Bestuur consulteerde hij van 2000 tot 2003 het Media+ gesteunde North by Northwest, een programma dat tot 2006 permanente vorming bood aan professionele Europese scenaristen.

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by