Photography performing Humor

Foto: Jacques Lizène, Contraindre le corps à s’inscrire dans le cadre de la photo (1971) © Jacques Lizène - Courtesy of Galerie Nadja Vilenne, Liège

  • Projectverantwoordelijke: Liesbeth Decan (LUCA Faculteit Kunsten, OE Intermedia, OG Photography Expanded)
  • Teamleden: Mieke Bleyen (KU Leuven, OE Literatuur en Cultuur (Culturele Studies), Lieven Gevaert Centrum)

Dit onderzoeksproject peilt naar de aard en de betekenis van de relatie tussen fotografie, performance en humor binnen het domein van de beeldende kunst en de visuele cultuur, vroeger en nu. Het vult daarmee een grote lacune op. Want hoewel humor duidelijk alomtegenwoordig is in de brede waaier van fotografische praktijken – van fotoalbums met de obligatoire ‘smile’ en toren van Pisa-grapjes tot reclamepraktijken of kunstfotografie –, is hierover tot nog toe weinig onderzoek gevoerd.

Tot op heden werd de affectieve component van de fotografie immers voornamelijk verbonden met voorstellingen van lijden, met het ethisch appel aan de toeschouwer of zelfs met het  ‘contract’ dat dit soort van fotografie al dan niet weet te genereren (Sontag 1977, 2003; Azoulay 2008). Niet toevallig werden affect en fotografie door Roland Barthes geassocieerd met een wonde (het punctum). Dit onderzoeksproject kiest resoluut voor humor als affect binnen de fotografie. Concreet onderzoekt Liesbeth Decan het gebruik van humoristische strategieën binnen het fotoconceptualisme (de casussen Jacques Lizène, Ger Van Elk en William Wegman) en verdiept Mieke Bleyen vanuit het domein van de culturele studies de theoretisch-filosofische reflectie over fotografie, affect en humor. Rekening houdend met het prille stadium waarin het onderzoeksthema zich bevindt, beogen de aanvragers de organisatie van een internationaal symposium. Dit biedt de gelegenheid wereldwijde inzichten uit zowel de theorie als de kunstpraktijk met lezingen, ‘artist’s talks’, portfolio-presentaties en performances e.d. aan elkaar af te toetsen.

Humor lijkt steeds meer op te duiken in de actuele praktijk van (jonge) kunstenaars/fotografen en kondigt zich aan als een nieuwe artistieke tendens. Het onderzoek wordt gedeeld met en getoetst aan de bevindingen van kunststudenten. Dit gebeurt door een samenwerking tussen masterstudenten Fotografie van LUCA  Faculteit Kunsten en studenten Culturele Studies van KU Leuven. Dit gebeurt in een ‘critical practice’ seminarie, met als eindpunt een dossiertentoonstelling in de Sint- Lukasgalerie Brussel waar de onderzoeksresultaten van de studenten dialogeren met het werk van kunstenaars uit de casestudies van de aanvragers. Tot slot zullen de bijdragen aan het congres worden gepubliceerd binnen de Lieven Gevaert Series (UPL).

  • e-mailadres: liesbeth.decan@luca-arts.be
  • Looptijd: 2014-

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by