Reeks 'Σumposion'

Marc Verminck

Deze publicatiereeks Σumposion is gegroeid uit een reeks van jaarlijkse symposia georganiseerd door de vakgroep ‘Kunst’ van de campus Sint-Lukas Brussel en werd geredigeerd door Marc Verminck.

DE PLAATS VAN DE KUNST

Over de bestemming van het artistieke

Dit rijk geïllustreerde boek is ruimer opgevat dan de oorspronkelijke (en voor deze publicatie herwerkte) lezingen. Een rist van oudere en vooral ook jonge, zeer bekende en minder bekende auteurs (kunstenaars, kunsthistorici, filosofen, romanciers, dichters, etc.) werd tevens aangesproken een bondig, scherp, gebald statement over het thema te plegen, teneinde aan de publicatie een grotere consistentie te geven, maar ook om opvattingen over ‘plaatsen’ en ‘bestemmingen’ van de kunst met elkaar in confrontatie te brengen. De lezer wordt alzo van het ene been op het andere gezet. Een oud thema (men denke bv. aan Plato, en veel later aan Duchamp, de conceptuele kunst en verder) wordt alzo weer levendig.

De inhoud van het boek bevat in het bijzonder: vijf essays van de sprekers van het symposium; een vrij omvangrijk beeldessay van de kunstenaar Philippe Van Snick, dat het thema breedvoerig evoceert; en ten slotte zo’n goede twintig, vaak (zeer) controversiële statements over het thema van dit boek. Beelden brengen ons verder, evenzeer als dat ze ons (vaak) bedriegen. Maar maakt dat fictieve ‘bedrog’ ons ook niet tegelijk bewust van onze armzalige nietigheid in deze onherbergzame plek van het koele universum waarin wij vertoeven (cf. Blaise Pascal). Kunst is een uitermate meerzinnige zaak, maar zij bevrijdt ons ook – zij het soms voor even maar – uit de banaliteit van onze levens. Maar soms blijft zij ook in ons hangen, en laat ze de ‘plaats’ – de conditie, de bestemming – van onze levens in gelatenheid (Heidegger) overstemmen, geenzijdig van ons ‘ik’. En zijn onze levens overigens ook niet goeddeels fictie?

 

ONHEIL, PIJN, BLOED
Voorstellingen van lijden

Ingeleid door Marc Verminck, met bijdragen van Barbara Baert, Johan de Deckere, Marc De Kesel, Dirk De Schutter, Veronique Govaert, Stefan Hertmans, Angela Mengoni, Marc Verminck, Bart Verschaffel, en onuitgegeven beelden van Thierry De Cordier

Barbara Baert, De Johannesschotel. Kleine geschiedenis van het lijdende mannenhoofd. Thierry De Cordier, “Complete in All The Parts of a Man”. Veronique Govaert, Fotografie en de esthetisering van de dood. Angela Mengoni, De wonde. Een theoretisch object om het lichaam te denken. Stefan Hertmans, Anamorfose van het lijden. Over Schmerzensmann V van Berlinde de Bruyckere. Bart Verschaffel, Tot tranen bewogen. Over emotie, retoriek, en Bill Viola. Johan de Deckere, Onvoorstelbaar lijden. Over picturale aanwezigheid. Marc De Kesel, Het olijke lijden van de representatie. Over het ‘genieten’ van tegenspoed in onze beeldcultuur. Dirk De Schutter, Over-leven. Marc Verminck, Het autootje, het sarcofaagje, en mijn vader. Een tragedietje

Deze publicatie is gegroeid uit het symposium ‘Onheil, pijn, bloed. Representaties van lijden’, georganiseerd door de Vakgroep ‘Kunst’ van Hogeschool Sint-Lukas Brussel, in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis/deBuren op 6 maart 2008. De uitgave geschiedt in coproductie met Vlaams-Nederlands Huis/deBuren (Brussel) en met de steun van Hogeschool Sint-Lukas Brussel.

Information

 • Paperback. 22 x 16 cm, 220 pag., ill.
 • Printed by Cultura, Dutch (NL) edition, Publication date: 03/2009
 • ISBN 978-90767-14363
 • Price: 21 euro

 

OVER SCHOONHEID
Hedendaagse beschouwingen bij een klassiek begrip

Met bijdragen van Marc De Kesel, Dirk De Schutter, Herman Parret en Bart Verschaffel. Met een interventie door de architecten Kersten Geers & David van Severen

Marc Verminck, Ten geleide. Herman Parret, Naar een nieuwe schoonheid? Dirk De Schutter, De gunst van het schone. Marc De Kesel, Schoonheid als eis. Bart Verschaffel, Fatale waarheid. Office Kersten Geers David Van Severen, De Compositie van het Beeld.

Dit boek verzamelt de bijdragen aan het symposium in maart 2007 van de vakgroep Algemene & Kritische Studies van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, gehouden in het Vlaams-Nederlands Huis / deBuren te Brussel.
Het boek wordt uitgegeven in co-productie met DeBuren en met steun van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel

Information

 • Paperback. 17 x 22 cm, 228 pag, ill.
 • Printed by Cultura, Dutch (NL) edition, Publication date: 09/2008
 • ISBN 9-789076-714004

 

ALS EEN GEBROKEN SPIEGEL

“Het sterke kunstenaarsoeuvre is, beschouwd vanuit de kunstenaar, de bekentenis van een apollinische strategie tegen de ‘désoeuvrerende’ afgrondelijkheid van het bestaan; voor de beschouwer is het oeuvre de getuigenis van een eminent uitbuiten van de leegte van een centrum.”

De tekst Als een gebroken spiegel. Psychoanalytische beschouwingen over het kunstenaarsoeuvre is gelezen op het symposium “het oeuvre van de kunstenaar: van kunsthistorisch begrip tot artistiek project”, georganiseerd door de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van de UGent op 19 april met de steun van Cera. De sprekers waren: Hans Theys, Dirk Pültau, Marc Verminck, Hans De Wolf en Eric De Bruyn.

Marc Verminck (1954°) studeerde wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij doceert filosofie en kunstfilosofie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel, en is publicist en werkend psychoanalyticus te Leuven.

Deze publicatie wordt mogelijk gemaakt door de steun van Cera en van de Hogeschool Sint-Lukas Brussel.

Information

 • Paperback. 17,5 x 15,5 cm, 61 pag.
 • Printed by Cultura. Dutch (NL) edition. Publication date: 11/2007.
 • ISBN 9789076714332.
 • Price: 7 euro
Reeks 'Σumposion'
Reeks 'Σumposion'
Reeks 'Σumposion'

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by