Sarah Schmitz

Portfolio

Ambitie
Mijn ambitie is om me verder te ontwikkelen in toegepaste 3D animatie. Dit voor zowel games als films.
Omdat ik geen verhalenverteller ben vind ik het belangrijk voor mezelf om te leren hoe ik iemand anders zijn
visie, idee of verhaal het best overbreng tot een groter publiek. Ook leren werken rond een bepaalde
beperking en alsnog een zo goed mogelijk resultaat opleveren vind ik belangrijk. Deze beperking kan
technisch zijn, door een klein budget of gewoon door een strakke deadline. Ook het leren samenwerken in
team is cruciaal voor het soort artiest dat ik wil worden.
Om zover te geraken wil ik eerst mijn kunnen in 3D verder ontwikkelen om zo een all rounder in 3D te
worden. Dit zowel voor de filmwereld als voor de game wereld. Zelfs moest ik later niet actief rigger zijn, is
het alsnog goed om volledig te begrijpen wat zij doen en op die manier is iedereen zeker dat communicatie
tussen deze twee teams dan ook het best verloopt.
Momenteel is mijn hoofddoel dus ook om zoveel mogelijk bij te leren en ervaring op te doen.
De passie om iemands idee audiovisueel te kunnen vertalen naar 3D animatiefilms zou ik graag ook verder
verspreiden. Om deze reden ben ik van plan om een specifieke lerarenopleiding te volgen zodat ik andere
mensen warm kan maken en enthousiasmeren voor de animatiefilm wereld.

Titel eindwerk
’A Story of Two’
In tegenstelling tot andere geanimeerde kortfilms is “A Story of Two” een cross-over project, waarbij
simultaan een game en een kortfilm worden ontwikkeld. Er werd een vooronderzoek gevoerd rond de vraag
in hoeverre de media animatiefilm en game elkaar kunnen inspireren en verrijken. Is een interactieve
animatiefilm automatisch een game en kunnen we een game dat grotendeels rond een verhaal is
opgebouwd, nog wel een game noemen? Met deze onderzoeksvraag ging ik samen aan de slag met een
collega uit de opleiding Game Art & Design (LUCA campus C-mine). We vertrokken vanuit het idee dat
eenzaamheid een veel voorkomend thema is binnen onze maatschappij. Dat is een rare vaststelling,
aangezien er nu meer dan ooit te voren sprake is van voortdurende communicatie dankzij de (sociale)
media. En toch voelen veel jongeren zich eenzaam. In “A Story of Two” worden twee hoofdpersonages
opgevoerd, die allebei werden achtergelaten door de groep waarbinnen ze eerst leefden. Ze zijn voor de
eerste keer alleen in de wereld en hebben één gemeenschappelijke vijand: de beer Attila. In plaats van deze
vijand alleen te bekampen, beslissen ze tegen alle verwachtingen in samen te werken. Heb ik al vermeld dat
de twee hoofdpersonages een mens (Steve) en een wolf (Hungry) zijn?

+/- 10’00” 3D mobile game / Lowpoly
‘A Story of Two’ is een game gebouwd op het idee van parallelle werelden. De speler kan
voortdurend switchen tussen elk van beide werelden, en in elke wereld wordt een ander
personage bestuurd. Steve en Hungry bevinden zich in dezelfde tijdlijn maar leven in hun
eigen wereld. Deze werelden lopen parallel met elkaar. Door omstandigheden moeten
Steve en Hungry samenwerken om hetzelfde doel te bereiken. Zo scheppen zij een
ongewone band met elkaar en hun werelden.

Voor meer over A Story of Two, surf naar www.astoryoftwo.com

Downloads

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by