SEELENVOLL

  • Projectverantwoordelijke: Wim Lambrecht (LUCA Faculteit Kunsten, campus Sint-Lucas Gent)
  • Teamleden: Lieven Jonckheere (Hogent, Department HABE), Jelle Dierickx (Festival van Vlaanderen, Gent), Joost Fonteyne (Festival van Vlaanderen, Kortrijk), Michel Stas, Ana Naqe, Jean Bermes

Seelenvoll is een notitie van de hand van Gustav Mahler. Men kan ze vinden bij de eerste violen in het Adagietto uit zijn Vijfde Symfonie. Seelenvoll betekent bezield, toegewijd of begeesterd.

In het onderzoeksproject “SEELENVOLL” staat de representatie van het Duitstalige lied uit de late romantiek centraal. Aan de hand van het repertoire van Gustav Mahler en Alma Schindler-Mahler wordt een hedendaagse opvoeringspraktijk en receptiemodel voor het lied onderzocht. Anderzijds wordt de auditieve sensoriële ervaring ook vanuit de Lacaniaanse psychoanalyse benaderd. Via een interdisciplinair team wordt de scenografische en muzikale opvoeringspraktijk van dit romantisch vocaal repertoire verinnerlijkt met als centraal thema het stemorgaan. Wat voor publiekservaring kan men hier verbeelden? Via een collectief open dramaturgisch proces wordt de complexiteit van de hedendaagse voorstellingspraktijk bevraagd.

  • E-mailadres: wim.lambrecht@luca-arts.be
  • Looptijd: 2010-

 

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by