The shape of time

Klaas Verpoest

The shape of time. Een onderzoek naar visuele poezie in hedendaagse muziek, muziek improvisatie en dans.

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Mediated Environments

In de geschreven muziek staat de speelduur vast en is deze duidelijk omschreven in de partituur. Muziekimprovisatie daarentegen kent geen gedefinieerd verloop of einde. In mijn doctoraatsonderzoek wil ik nagaan hoe interactieve generatieve video zich verhoudt tot de muzikaliteit en dynamiek van de performance?
Doormiddel van cross-disciplinaire performances onderzoek ik hoe de verhouding tussen beeldtaal, taal, gechoreografeerde beweging en geluid, opnieuw kan vormgeven worden, opnieuw kan materialiseren in real-time en in relatie tot de muziek? Kan het werken met en bewerken van interactieve generatieve video tijdens cross-disciplinaire performances als methode aangewend worden om de perceptie te temporaliseren over de verschillende disciplines, waarop deze kunnen convergeren in een nieuw narratief?

  • Promotor: Dr. Mark Delaere (KU Leuven)
  • Co-promotor: Dr. Steven Devleminck (LUCA)
  • Looptijd: 2017-2021
  • Mailadres: klaas.verpoest@luca-arts.be

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by