Singing the Silences: bemiddelen van vrouwelijke verzetsliederen door middel van audiovisuele kunst

Hoda Siahtiri

  • Onderzoekseenheid Intermedia
  • Onderzoeksgroep Narrative Arts

Met dit artistiek onderzoek spits ik me toe op een verzameling historische Iraanse volksliederen die gecreëerd en gezongen werden door vrouwen. Ondanks de strenge beperkingen waar het leven van de vrouw aan onderhevig is binnen de patriarchale samenleving van Iran, worden in deze liederen vrijuit de opinies en gevoelen van de vrouwelijke auteurs, met betrekking tot onderdrukking, bezongen; en worden ze gedeeld in vrouwelijke omgevingen binnen de Iraanse cultuur. Het doel van dit project is om deze liederen te herbezoeken en te reactiveren, alsook om nieuwe audio-visuele werken te creëren gestoeld op de narratieve structuren en de formele esthetiek van deze volksliederen. Mijn intentie is om de mogelijkheden tot verzet binnen deze kunstvorm te erkennen en te analyseren, om deze vervolgens te vertalen en te adapteren, en binnen mijn eigen kunstpraktijk hierover te reflecteren, binnen een hedendaagse context.

  • Promotor: dr. Wendy Morris (LUCA)
  • Copromotor: dr. Leen Engelen (LUCA)
  • Looptijd: 2018-2022
  • Contact: siahtiri.hoda@gmail.com

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by