They Shoot Typo, Don’t They?

Wim Lambrecht, Isolde Vanhee

They Shoot Typo, Don't They? is een collectie van filmposters met een uitgesproken typografische signatuur. Deze boekpublicatie getuigt van het doorgedreven typografisch onderzoek dat de opleiding Grafisch Ontwerp op Sint-Lucas kenmerkt.  Het boek reproduceert en contextualiseert de affiches die studenten Grafisch Ontwerp de afgelopen tien jaar realiseerden naar aanleiding van een reeks films die op Sint-Lucas Gent vertoond werden. De meeste van deze grafici hebben intussen een succesvolle professionele carrière uitgebouwd. De posters zijn dan ook een visuele neerslag van hun zoektocht naar een grafische identiteit. Niet minder dan 127 films werden tussen 2002 en 2012 grafisch verbeeld.

Het typografisch onderzoek staat centraal in deze reeks posters. Dergelijke typografische vertalingen zijn atypisch voor wat gangbaar is binnen de traditie van de filmaffiche en kenden dan ook veel bijval binnen de grafische wereld. In de traditionele filmposter primeren informatieve waarde, sterrencultus en marketinglogica doorgaans op het artistieke experiment. Studenten werden uitgedaagd om deze stereotiepe patronen van het filmposterdesign te doorbreken. Deze vaak gewaagde grafische statements weten de cinefiele blik te prikkelen. Ze zijn niet louter een aankondiging van de film, maar willen deze grafisch transformeren. De selectie films weerspiegelt bovendien een aantal speerpunten die ook in het filmonderricht en –onderzoek op Sint-Lucas aanwezig zijn: de discussie rond auteurschap in cinema, de iconografie van filmgenres, de mechanismes van canonisering, en de relaties tussen film, beeldende kunst en design.

De originele posters worden gecatalogeerd en beschreven in de Collectie Grafisch Ontwerp van Sint-Lucas. Het boek is vooreerst het resultaat van typografisch experimenten tussen 2002 en 2012, maar wil ook een belangrijke onderzoeksinstrument zijn voor toekomstige generaties ontwerpers.

Kostprijs: 20 euro, te koop in de bibliotheek van Sint-Lucas

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by