Ticket to ride. Praktijkonderzoek in muziekeducatie

Thomas De Baets

Wanneer je een muziekleraar vraagt of hij zichzelf als ‘onderzoeker’ ziet, is het antwoord wellicht negatief. Het begrip ‘onderzoek’ wordt doorgaans geassocieerd met wetenschap en met de academische wereld, niet met de onderwijspraktijk. Bovendien hebben leraren het al druk genoeg.
De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor de ‘leraar als onderzoeker’. Het gaat dan onder meer over het toepassen van (wetenchappelijk) onderzoek, het reflecteren en ter discussie stellen van het eigen functioneren, het zicht krijgen op en bevragen van de eigen beroepsopvattingen, maar ook het uitvoeren van eigen praktijkonderzoek.

Het uitgangspunt van dit boek is dat praktijkonderzoek niet vrijblijvend is, maar aan de kern van een (volwaardig) professioneel leraarschap raakt. Het reflecteren over de onderwijspraktijk en het opzetten van eigen onderzoek zou vanzelfsprekend moeten zijn voor een ‘volbloed’ muziekleraar. Het boek is een ‘ticket to ride’, een ‘kaartje’, voor een verkennende rit in het boeiende domein van praktijkonderzoek in muziekeducatie, maar he tkan ook een ‘gids’ zijn die de lezer onder de arm kan houden bij het uitvoeren van eigen onderzoek. Het wil een open en uitnodigende inspiratiegids of handreiking zijn voor de leraar(in opleiding).

Adri de Vugt studeerde Schoolmuziek, Pedagogiek en Onderwijskunde. Hij werkt aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag als docent onderwijs-en muziekpedagogiek.
Tine Castelein studeerde Muziekpedagogie. Ze is doctoraatsassistent aan LUCA School of Arts, campus Lemmens in Leuven en leraar in het deeltijds kunstonderwijs.
Thomas De Baets studeerde Muziekpedagogie. Hij is doctor in de Kunsten. Hij is docent aan Luca School of Arts Campus Lemmens in Leuven, waar hij de educatieve opleidingen leidt. 

Praktisch

Wanneer: donderdag 26 oktober om 19u
Waar: NEST, Graaf Van Vlaanderenplein 40 te Gent

©2018 LUCA School of Arts. Lees onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid.

website by